برنامه آموزشی شهریور ماه منتشر شد

برنامه آموزشی شهریور ماه منتشر شد

برنامه آموزشی شهریور ماه منتشر شد 700 260

برنامه آموزشی دوره شهریور ماه منتشر شد

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی برنامه های آموزشی خود را زیر نظر سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در فضایی کارشناسی شده برگزار می نماید.

شایان ذکر است انجمن کلاس های آموزشی تخصصی نیز برگزار می نمایند که مسئولین فنی و نیزمدیران شرکت های واردکننده می توانند در این کارگاه های آموزشی شرکت نمایند.

برنامه آموزشی شهریور ماه منتشر شد

تقویم دوره آموزشی

جدول دوره های آموزشی

امکان دریافت مجوز ترخیص از طریق سامانه جامع تجارت
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید