کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD

کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD 700 260 poweruser

کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم ۲۰۱۹

کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم 2019

رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD

نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم سال ۲۰۱۹ نسبت به فصل قبل کاهش یافته و به ۱٫۶ درصد رسیده است. شدت این کاهش در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، سوئد و انگلستان بیشتر بوده است.

برآوردهای OECD نشان می دهد کشور ترکیه نیز با دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی در فصل پایانی ۲۰۱۸ و فصل نخست ۲۰۱۹، وضعیت رکود اقتصادی را تجربه کرده است. در گزارش حاضر، روند رشد فصلی تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب OECD نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل آن بررسی می‏ شود.

کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD
ناپرهیزی تورم در پاییز ادامه یافت
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید