تورم وارداتی در فصل بهار

تورم وارداتی در فصل بهار 700 260 poweruser

تورم وارداتی در فصل بهار

تورم وارداتی در فصل بهار

آمارهای مرکز آمار ایران در بهار سال جاری نشان می‌دهد که تورم ریالی کالاهای صادراتی و وارداتی، در بهار سال جاری نسبت به فصل زمستان سال قبل روند نزولی را ثبت کرده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده تورم نقطه به نقطه ریالی کالاهای صادراتی در بهار ۹۵ درصد بوده که نسبت به زمستان افت ۸/ ۷ واحد درصدی را ثبت کرده است. همچنین تورم فصلی در بهار نیز ۶/ ۱۳ درصد بوده که نسبت به زمستان به میزان ۵/ ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر آمارهای تورم وارداتی بر حسب ریال نیز در بهار نشان می‌دهد که نرخ تورم فصلی ۶/ ۳۴ درصد بوده که نسبت به زمستان کاهش ۳/ ۵ واحد درصدی را ثبت کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در بهار به رقم ۱۸۳ درصد رسیده که نسبت به زمستان سال قبل افت ۳/ ۲۰ واحد درصدی را ثبت کرده است. البته نکته قابل توجه این است که تورم نقطه به نقطه دلاری واردات روند صعودی را داشته، اما این روند در بخش صادراتی نزولی بوده است.

تورم وارداتی در فصل بهار

تورم وارداتی در فصل بهار
یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی مرکز آمار ایران، شاخص کالاهای وارداتی است که یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ۱۳۹۰ استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی مورد استفاده قرار گرفته و به تفکیک آمارهای دلاری و ریالی محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم فصلی شاخص وارداتی مبتنی بر ریال، در فصل بهار معادل با ۶/ ۳۴ درصد بوده که نسبت به فصل قبل کاهش ۳/ ۵ واحد درصدی را ثبت کرده است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار نسبت به فصل قبل ۵/ ۱۰ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ۱۳۹۷ حدود ۹/ ۱ واحد درصد کاهش داشته است. بنابراین هم از لحاظ دلاری و هم از لحاظ ریالی، از شدت تورم فصلی کاسته شده است.

دو مسیر متفاوت در تورم نقطه‌ای
روند تورم نقطه به نقطه در بخش تورم وارداتی از لحاظ ریالی و دلاری متفاوت است. آمارهای تورم نقطه به نقطه ریالی شاخص واردات نیز نشان می‌دهد که این رقم در بهار به ۱۸۳ درصد رسیده و کاهش ۳/ ۲۰ واحد درصدی را نسبت به زمستان ثبت کرده است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸/ ۳۸ درصد بوده که البته این رقم نسبت به زمستان افزایش ۴/ ۵ واحد درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به بهار سال‌جاری معادل ۱۵۰ درصد بوده که این رقم در مقایسه با تورم سالانه زمستان ۱۳۹۷ افزایش ۳۸ واحد درصدی را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در ۴ فصل منتهی به بهار ۱۳۹۸ برابر با ۱/ ۲۵ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان حدود۲/ ۹ واحد درصد افزایش داشته است.

بنابراین بر عکس مسیر تورم صادراتی، تورم وارداتی در بخش میانگین روند صعودی را در پیش دارد و نشان می‌دهد که هزینه‌های واردات همچنان افزایشی است. در بین کالاهای وارداتی کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه حیوانات زنده و محصولات حیوانی است که به سطح منفی ۲/ ۱ درصد رسیده است. همچنین بیشترین نرخ مربوط به گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی است که این رقم در گزارش مرکز آمار ایران به سطح ۲۸۱ درصد رسیده است. در بخش نرخ تورم فصلی ریالی نیز گروه حیوانات زنده و محصولات حیوانی منفی ۱/ ۰ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و سینماتوگرافی ۲/ ۴۴ درصد است.

تأکید بر اصل شفافیت در سازمان غذا و دارو
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید