تفاهمنامه همکاری شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق ایران

تفاهمنامه همکاری شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق ایران 700 260 poweruser

تفاهمنامه همکاری شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق ایران

تفاهمنامه همکاری شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق ایران

شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (ICCIMA) در حاشیه نشست نشست هفته اوراسیا با هدف افزایش همکاری بین جامعه تجاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

بر اساس توافق دو طرف، «شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تاسیس می‌شود. این شورای تجاری یک مجمع هماهنگ کننده و مشورتی دائمی برای جامعه تجاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است. شورا در فعالیت هایش موافقت نامه های بین المللی منعقده بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران را دنبال خواهد کرد.

طبق متن توافقنامه که در بیشکک پایتخت قرقیزستان به امضای ایبرایف، رئیس شورای تجاری اتحادیه اوراسیا و غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران رسیده است، شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای موارد زیر اقدام خواهد کرد:

 • بسط موقعیت هماهنگ جامعه تجاری کشورهای عضو ئی ای ئی یو و ایران در تعامل با بدنه ئی ای ئی یو، که در برقراری ارتباط مستقیم و گفت و گو میان جامعه تجاری کشورهای عضو ئی ای ئی یو  و ایران و به کار گماردن آنها در ایجاد همکاری های تجاری میان آنها نقش دارند؛
 • ارتقای توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی، همکاری صنعتی و مالی کشورهای عضو ئی ای ئی یو و ایران و بهبود رقابت پذیری اقتصادهای ملی؛
 • افشای موانع، معافیت ها و محدودیت های دسترسی دوجانبه به بازارهای کشورهای عضو ئی ای ئی یو و ایران؛
 • به کار گماردن جامعه تجاری کشورهای عضو ئی ای ئی یو و ایران در پروژه های اجرائی در بخش­های اقتصادی مختلف در قلمرو کشورهای عضو ئی ای ئی یو و ایران؛
 • کمک به برقراری تماس و ارتباطات مستقیم، تحکیم روابط مشارکت درازمدت و سودمند دوجانبه بین جامعه تجاری کشورهای عضو ئی ای ئی یو و ایران؛
 • کمک به کشف فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در مقیاس گسترده صنعتی، کشاورزی – صنعتی و بخش های خدماتی کشورهای عضو ئی ای ئی یو و ایران؛
 • همکاری مشترک در مکانیسم های پشتیبانی تشویق و سرمایه گذاری کشورهای عضو ئی ای ئی یو و ایران؛
 • تبادل اطلاعات پیرامون قوانین و مقررات داخلی اعمال شده فعلی، تنظیم تجارت و اقتصاد بین المللی، و همکاری های فنی و صنعتی؛
 • توسعه طرح ها و برنامه های همکاری جامعه تجاری کشورهای عضو ئی ای ئی یو و ایران در زمینه های مربوطه؛
 • ارائه حمایت مشترک در برگزاری انجمن ها، سمینارها، میز گردها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و سایر رویدادهای دارای منافع دوجانبه با هدف توسعه روابط دوجانبه تجاری و اقتصادی بین طرفین؛
 • برقراری شرایط شفافیت اطلاعات بین طرفین و توسعه تعهدات مشارکت سودمند دوجانبه.
پیش‏ بینی سازمان ملل متحد از اقتصاد جهان و ایران
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

  برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید