نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 500 699 poweruser

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 98

بیستمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی مشهد در تاریخ ۲۷ الی ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ برگزار می گردد

۲۷ الی ۳۰ آذر ماه

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد

تاریخ شروع: چهارشنبه ۹۸/۰۹/۲۷ (۱۲/۱۸/۲۰۱۹)

تاریخ پایان: شنبه ۹۸/۰۹/۳۰ (۱۲/۲۱/۲۰۱۹)

نوع نمایشگاه: بین المللی

 

همایش تجاری ایران و هند
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید