نگاهی به آمار تجارت اقتصادهای گروه ۲۰ در فصل دوم ۲۰۱۹

نگاهی به آمار تجارت اقتصادهای گروه ۲۰ در فصل دوم ۲۰۱۹ 700 260 poweruser

نگاهی به آمار تجارت اقتصادهای ۲۰G در فصل دوم ۲۰۱۹

آمار تجارت اقتصادهای 20G در فصل دوم 2019

نگاهی به آمار تجارت بین‏ المللی کالایی اقتصادهای گروه ۲۰ در فصل دوم ۲۰۱۹

تجارت اقتصادهای گروه ۲۰ در فصل دوم ۲۰۱۹ نسبت به فصل اول ۲۰۱۹، به ترتیب به میزان ۱٫۹ درصد و ۰٫۹ درصد کاهش یافته، درحالی که نسبت به فصل دوم ۲۰۱۸، صادرات ۲٫۹ درصد کاهش و واردات هم ۳ درصد افت کرده است.

در این فصل نسبت به مقدار مشابه سال گذشته بیشترین رشد صادرات مربوط به کشورهای استرالیا، آرژانتین و مکزیک به ترتیب با ۹٫۸ درصد، ۷٫۶ درصد و ۵٫۳ درصد بوده و در سایر کشورهای گروه ۲۰ صادرات با رشد کندی همراه بوده است. رشد واردات نیز در بازه مذکور تنها در دو کشور آمریکا و برزیل به ترتیب با ۰٫۵ درصد و ۰٫۷ مثبت بوده و سایر کشورها رشد منفی را تجربه کرده ‏اند.

آمار تجارت بین‏ المللی کالایی اقتصادهای گروه 20 در فصل دوم 2019

نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم اتاق ایران
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید