تشکیل سامانه ویژه برای ثبت سفارش واردات کالا توسط دستگاه‌ها

تشکیل سامانه ویژه برای ثبت سفارش واردات کالا توسط دستگاه‌ها 700 260 poweruser

تشکیل سامانه ویژه برای ثبت سفارش واردات کالا توسط دستگاه‌ها

تشکیل سامانه ویژه برای ثبت سفارش واردات کالا توسط دستگاه‌ها

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور گفت: سامانه متمرکزی طراحی شده که ثبت سفارش واردات دستگاه ها جز از طریق این سامانه امکان پذیر نیست.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور گفت: سامانه متمرکزی طراحی شده که ثبت سفارش واردات دستگاه ها جز از طریق این سامانه امکان پذیر نیست.

حمیدرضا فولادگر در مصاحبه با رادیو گفت: رونق تولید از ضروریات نظام و کشور است چرا که گذر اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه صادرات، بی اثر کردن تحریم ها و بسیاری موارد دیگر از مسیر تولید می گذرد. وی همچنین اظهارداشت: شعار محور سال از سوی مقام معظم رهبری به نام «رونق تولید» تعیین شده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت ایجاب می کند با توجه به اهمیت موضوع برای تحقق شعار سال همه پای کار باشند و در این مسیر تلاش کنند. وی در ادامه ضمن اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدداخل افزود: این قانون دارای ضعف ها و نواقصی بود چرا که با وجود داشتن قانون کالاهای مشابه ساخت داخل به وفور وارد کشور می شد.

فولاد گر اظهارداشت: سال گذشته به منظور رفع ضعف ها و نواقص موجود در قانون و همینطور حمایت های بهتر و موثرتر از تولید داخل با یک کار پژوهشی و مطالعاتی گسترده در قالب «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » نواقص قانون قبلی برطرف و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. وی گفت: خوشبختانه چند ماهی است که قانون حداکثر استفاده از توان داخل جهت اجرا از سوی دولت به دستگاه ها ابلاغ شده است.

نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: بخش هایی از این قانون نیاز به آئین نامه داشت که دولت در حال تدوین این آئین نامه هاست. وی اظهارداشت: بطورکلی در اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تعاریف شفاف و راه های دور زدن قانون بسته شده است.

فولادگر تصریح کرد: طبق این قانون دستگاه ها، شرکت ها، نهادهای دولتی و غیردولتی دریافت کننده امکانات از دولت مشمول ممنوعیت واردات کالا می شوند. وی گفت: مکانیزم واردات کالا نیز با اجرای این قانون اصلاح می‌ شود بدین معنا که «سامانه متمرکزی» طراحی شده که براین اساس تمام دستگاه ‌ها شامل دولتی، نهادهای عمومی، شرکت های دولتی و خصوصی نیازمندی ها و از طرف دیگر تولیدکنندگان توانمندی های خود را وارد سامانه می‌کنند بنابراین اگر برای یک نیاز تولید داخلی نبود می‌توان آن کالا را از خارج وارد کرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: ثبت سفارش واردات جزء از طریق این سامانه امکان پذیر نیست. وی اظهارداشت: جدا از این درخصوص واردات کالا های دارای مشابه ساخت داخل جرم انگاری و در ضمن هیئت نظارتی نیز برای مشخص کردن تخلفات در نظر گرفته شده است.

فولادگر در ادامه یادآورشد: تحلیل کلی اینکه با اجرای قانون مزبور بسیاری از ضعف ها و نواقص در گذشته برطرف و مسیر برای رونق تولید و ساخت داخل هموارتر شود.

پنجمین همایش مبارزه با فساد
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید