ورود دادستانی کل کشور به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اشخاص

ورود دادستانی کل کشور به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اشخاص 700 260 poweruser

ورود دادستانی کل کشور به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اشخاص

ورود دادستانی کل کشور به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اشخاص

دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای تاکید کرد، ورود کالا با کارتهای بازرگانی افراد دیگر مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده وجرم قاچاق تلقی می‌گردد.

ورود دادستانی کل کشور به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اشخاصمحمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور بخشنامه‌‌ای درخصوص سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اشخاص و  نحوه برخورد با استفاده کنندگان از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای یک بار مصرف ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه واردات با کارت بازرگانی دیگران ( کارتهای بازرگانی واگذار شده موسوم به اجاره ای) مشمول مقررات قاچاق کالا است.

در انتهای این بخشنامه آمده است، تنظیم و صدور سند وکالت واگذاری یا استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران تسهیل بزه قاچاق و در حکم معاونت در جرم قاچاق تلقی می شود.

146، رتبه ایران در شاخص درک فساد در سال 2019
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید