بررسی اقلام مندرج در موافقت‏نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا

بررسی اقلام مندرج در موافقت‏نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا 700 260 poweruser

بررسی اقلام مندرج در موافقت‏نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا

بررسی اقلام مندرج در موافقت‏نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیابررسی کارشناسی اقلامی که مشمول موافقت‏نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا شده اند، نشان می‏ دهد ارزش واردات اقلامی که مشمول امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا شده‏ اند، بیش از ارزش صادرات اقلامی است که مشمول امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران هستند و سهم آنها از ارزش کل واردات کشور به مراتب بالاتر از سهم کالاهایی است که مشمول امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران از کل ارزش صادرات ایران می‏ باشد.

بررسی ها نشان می دهد از میان کدهای تعرفه هشت رقمی مشمول تخفیفات ترجیحی اعطایی اوراسیا به ایران، تنها در ۱۶ کد تعرفه، کشورهای اوراسیا جزو سه مقصد عمده صادراتی ایران در سال ۱۳۹۷ بوده ‏اند.

در سایر اقلام،کشورهای اوراسیا یا اصلا جزو مقاصد صادراتی ایران نبوده ‏اند و یا سهم آنها از صادرات ایران در آن محصول پایین بوده است. در ادامه، به مروری بر نتایج بررسی ارزش واردات و صادرات هر یک از این اقلام، سابقه صادراتی آنها و سایر موارد پرداخته می ‏شود.

نشست کمیته تخصصی مواد اولیه انجمن
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید