کارت بازرگانی ؛ مکان‌یابی تجار جدید

کارت بازرگانی ؛ مکان‌یابی تجار جدید 700 260 poweruser

کارت بازرگانی ؛ مکان‌یابی تجار جدید

کارت بازرگانی ؛ مکان‌یابی تجار جدید

در نیم‌سال اول ۹۸ بررسی شد؛ مکان‌یابی تجار جدید

متقاضیان دریافت کارت بازرگانی در تابستان امسال نسبت به بهار افزایش یافتند. آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نشان می‌دهد ۲۰۳۰ نفر در سه ماهه تابستان نسبت به دریافت کارت بازرگانی اقدام کرده‌اند. این درحالی است که در بهار امسال ۱۵۲۸ کارت بازرگانی در سراسر کشور صادر شده است. علاوه بر این تمدید کارت‌های بازرگانی نیز در فصل تابستان نسبت به فصل بهار با رشد بیش از ۱۶ درصدی روبه‌رو شده است.

همچنین مقایسه نیمه نخست امسال نسبت به نیمه نخست سال گذشته نیز حکایت از رشد صدور و تمدید کارت بازرگانی دارد. براساس آمار وزارت صمت، صدور و تمدید کارت بازرگانی در ۳۱ استان و ۳۴ اتاق بازرگانی بررسی شده است. استان خوزستان دارای سه اتاق بازرگانی آبادان، خرمشهر و اهواز است و استان اصفهان نیز دو اتاق اصفهان و کاشان را شامل می‌شود. در تمامی آمارها، به لحاظ تعداد کارت‌های صادر شده و تمدید شده، اتاق تهران در صدر قرار گرفته؛ سه سکوی بعد از اتاق تهران بین اتاق‌های اصفهان، تبریز و مشهد جابه‌جا می‌شود.

صدور کارت بازرگانی

برآیند محاسبات آماری از متقاضیان فعالیت در عرصه تجارت نشان می‌دهد در تابستان امسال ۲۰۳۰ نفر، کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند که با رشد نزدیک به ۳۳ درصدی نسبت به فصل بهار روبه‌رو بوده است. در سه ماهه تابستان بیشترین کارت بازرگانی در تهران صادر شده است. تفاوت جمعیت تهران با سایر استان‌ها یکی از دلایل اصلی صدرنشینی پایتخت در صدور کارت بازرگانی است. در تابستان امسال ۶۶۱ فقره کارت بازرگانی در تهران صادر شده است. این درحالی است که در بهار ۴۸۲ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی پایتخت صادر شده بود که نشان از افزایش بیش از ۳۷ درصدی دارد. اتاق بازرگانی مشهد به لحاظ تعداد کارت‌های صادرشده در تابستان امسال، در رده دوم قرار دارد. بر این اساس ۱۶۷ فقره کارت بازرگانی برای متقاضیان مشهدی صادر شده که نسبت به بهار امسال نزدیک به ۲۳ درصد رشد داشته است. اتاق بازرگانی اصفهان با ۱۲۷ فقره کارت صادر شده در سه ماهه تابستان در رده سوم و اتاق بازرگانی تبریز با ۱۰۱ فقره کارت بازرگانی صادر شده در همین بازه زمانی، در رده چهارم قرار گرفته‌اند. درصد تغییرات صدور کارت بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در سه ماهه تابستان نسبت به سه ماهه بهار نیز نشان می‌دهد، بیشترین رشد مربوط به اتاق بازرگانی گرگان با ۱۲۵ درصد افزایش صدور کارت بازرگانی در تابستان نسبت به بهار است. پس از آن اتاق بجنورد با رشد بیش از ۱۱۴ درصد در صدور کارت و اتاق بازرگانی ایلام با رشد نزدیک به ۹۱ درصد در صدور کارت در همین بازه زمانی در جدول قرار گرفته‌اند.

البته در بخش دیگری از آمارهای وزارت صمت، صدور کارت بازرگانی در بازه زمانی ۶ ماه نخست امسال نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این آمار، در نیمه نخست سال جاری ۳۵۵۸ فقره کارت بازرگانی از سوی ۳۴ اتاق در سراسر کشور صادر شده است. این رقم در نیمه نخست سال گذشته ۳۴۷۵ فقره بوده است. بنابراین صدور کارت بازرگانی در ۶ ماه امسال نسبت به ۶ ماهه سال گذشته بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در این آمار نیز چنین منعکس شده است که تهران در نیمه نخست امسال، در صدور کارت بازرگانی صدرنشین است. تعداد کارت‌های صادر شده ۶ ماه نخست سال ۹۸ نسبت به تعداد کارت‌های صادر شده نیمه اول سال ۹۷ نیز رشد نزدیک به ۵ درصدی داشته؛ به این معنی که در نیمه نخست سال گذشته ۱۰۹۱ فقره کارت از سوی این اتاق بازرگانی صادر شده و در نیمه نخست امسال ۱۱۴۳ فقره کارت. پس از آن، اتاق بازرگانی مشهد نیز در ۶ ماه نخست امسال موفق به صدور ۳۰۳ فقره کارت بازرگانی شده است که با توجه به صدور ۲۵۸ فقره کارت در مدت مشابه سال گذشته، نشان از رشد بیش از ۱۷ درصدی دارد. اتاق بازرگانی اصفهان به لحاظ تعداد کارت‌های صادر شده، در رده سوم قرار گرفته است. تعداد کارت‌های صادره از سوی این اتاق در نیمه نخست امسال ۲۲۰ فقره بوده که با توجه به صدور ۲۷۰ فقره کارت بازرگانی در نیمه نخست سال گذشته، صدور کارت در این اتاق در ۶ ماه اول امسال، با کاهش ۵/ ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. اتاق بازرگانی تبریز نیز در نیمه نخست سال ۹۸ موفق به صدور ۱۶۴ فقره کارت بازرگانی شده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۳ فقره کارت بازرگانی از سوی این اتاق صادر شده بود. این دو آمار نشان می‌دهد که تعداد کارت‌های صادرشده نیمه نخست امسال نسبت به نیمه نخست سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است. علاوه بر این، درصد تغییرات کارت‌های صادرشده در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از آن دارد که بیشترین رشد صدور کارت در اتاق بازرگانی کاشان محقق شده است. رشد ۵/ ۱۱۱ درصدی صدور کارت به نام این اتاق به ثبت رسیده است. پس از آن اتاق بازرگانی شهرکرد با رشد بیش از ۷۹ درصدی و اتاق بازرگانی سمنان با رشد ۵/ ۶۱ درصدی، در کارت‌های صادره در بازه زمانی مذکور قرار گرفته‌اند.

گمرک ایران و وزارت صمت صف‌های ورود کالا کاهش می‌یابد؟
مطالب مشابه

کارت‌های تمدید شده

آمار کارت‌های بازرگانی تمدید شده در سراسر کشور طی سه ماه تابستان امسال و نیمه نخست سال‌جاری نیز بخش دیگری از گزارش وزارت صمت را به خود اختصاص داده است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، در فصل تابستان امسال ۴۸۸۴ فقره کارت بازرگانی تمدید شده که با توجه به تمدید ۴۱۹۸ فقره کارت بازرگانی در فصل بهار سال جاری، حکایت از رشد بیش از ۱۶ درصدی دارد. بیشترین کارت تمدید شده مربوط به تجار تهرانی است. در مجموع ۲۴۰۸ فقره کارت بازرگانی در فصل تابستان از سوی اتاق بازرگانی تهران تمدید شده است. این درحالی است که در بهار امسال ۲۱۴۹ فقره کارت در این اتاق تمدید شده بود. بنابراین تمدید کارت بازرگانی تجار تهرانی در تابستان نسبت به بهار رشد بیش از ۱۲ درصدی داشته است. پس از آن اتاق بازرگانی اصفهان با تمدید ۲۳۸ فقره کارت، بیشترین تمدید کارت بازرگانی را به ثبت رسانده است. این اتاق در بهار امسال ۱۹۹ فقره کارت را تمدید کرده بود و آمار نشان می‌دهد اتاق بازرگانی اصفهان رشد نزدیک به ۲۰ درصدی تمدید کارت بازرگانی در تابستان نسبت به بهار را رقم زده است. همچنین ۲۲۰ فقره کارت تجار مشهدی نیز در تابستان امسال تمدید شده که با توجه به تمدید ۱۷۸ فقره کارت در بهار امسال از سوی این اتاق، رشد نزدیک به ۲۴ درصدی محقق شده است. اتاق تبریز هم ۱۹۸ فقره کارت بازرگانی را تمدید کرده که نشان دهنده رشد ۵/ ۲۴ درصدی تمدید کارت نسبت به بهار امسال است. در فصل بهار این اتاق موفق به تمدید ۱۵۹ فقره کارت بازرگانی شده بود. در عین حال بیشترین درصد تغییرات بیانگر آن است که اتاق بازرگانی خرم آباد رشد ۳۰۰ درصدی را در تمدید کارت بازرگانی ثبت کرده است. پس از آن اتاق بازرگانی آبادان رشد ۵/ ۷۶ درصدی را این خصوص به خود اختصاص داده است. اتاق بازرگانی سمنان نیز نزدیک به ۷۴ درصد رشد را برای تمدید کارت‌های بازرگانی به ثبت رسانده است. تمدید کارت‌ها در اتاق بازرگانی کرج هم ۵/ ۶۱ درصد و در اتاق بازرگانی خرمشهر بیش از ۵۴ درصد رشد داشته است.

آمار کارت‌های بازرگانی تمدیدی به تفکیک اتاق‌های بازرگانی در ۶ ماه اول سال ۹۸ بخش دیگری از گزارش وزارت صمت است. براساس این آمار، در نیمه نخست امسال ۹۰۸۲ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق‌های سراسر کشور تمدید شده است. این درحالی است که در نیمه نخست سال قبل ۸۶۸۳ فقره کارت بازرگانی تمدید شده بود. بنابراین تمدید کارت‌های بازرگانی رشد نزدیک به ۵ درصدی را در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال قبل تجربه کرده است.

اتاق بازرگانی تهران طی ۶ ماه نخست امسال ۴۵۵۷ فقره کارت را تمدید کرده که رشد بیش از ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. اتاق بازرگانی اصفهان ۴۳۷ فقره کارت بازرگانی را در نیمه اول سال جاری تمدید کرده که در مقایسه با نیمه اول سال گذشته، افت بیش از ۱۱ درصدی داشته است. اتاق بازرگانی مشهد نیز ۳۹۸ کارت بازرگانی را تمدید کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۱۳ درصدی داشته است. اتاق بازرگانی تبریز نیز ۳۵۷ کارت بازرگانی را تمدید کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت بیش از یک درصدی را تجربه کرده است. همچنین درصد تغییرات تمدید کارت بازرگانی در ۶ ماه امسال نسبت به ۶ ماه سال قبل حکایت از آن دارد که اتاق بازرگانی بیرجند دارای بیشترین رشد در تمدید کارت بازرگانی طی بازه زمانی مذکور است. رشد بیش از ۱۲۹درصدی تمدید کارت بازرگانی در اتاق بیرجند در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، در این خصوص به ثبت رسیده است. اتاق بازرگانی کاشان در تمدید کارت‌های بازرگانی رشد نزدیک به ۳۲ درصدی داشته است. رشد تمدید کارت در اتاق بازرگانی اردبیل نزدیک به ۲۹ درصد بوده و اتاق بازرگانی سمنان نیز در تمدید کارت بازرگانی رشد ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. اتاق بازرگانی ساری نیز با ثبت رشد ۵/ ۲۲ درصدی در تمدید کارت، در رده بعدی قرار گرفته است.

دعوت به مجمع عمومی انجمن
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید