رابطه بین ارتقاء بهره وری در بنگاه و فرار مالیاتی

رابطه بین ارتقاء بهره وری در بنگاه و فرار مالیاتی 700 260 poweruser

رابطه بین ارتقاء بهره وری در بنگاه و فرار مالیاتی

رابطه بین ارتقاء بهره وری در بنگاه و فرار مالیاتی

برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به ۸ آذر ۱۳۹۸

انقباض بخش صنعت ساخت اتریش در ماه نوامبر ۲۰۱۹ ،ادامه یافت. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید صنعت این کشور، میزان تولیدات صنعتی به همراه تعداد سفارشات جدید و اشتغال در نوامبر افت کرد. همچنین برای پنجمین ماه متوالی، بهای کالاهای صنعتی در این ماه مجدداً کاهش یافت که علت آن افزایش رقابت و کاهش هزینه نهاده های تولید، عنوان شده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت ساخت اتریش در نوامبر ۴۶ گزارش شده که اگرچه نسبت به رقم ۵٫۴۵ ماه اکتبر، جزئی بهبود داشته ولی کمتر بودن آن از عدد ۵۰ به منزله افت تولید است. تضعیف تولید در حوزه خودرو و شرایط کسادی کل اقتصاد از عوامل اصلی نامطلوب بودن شاخص مدیران خرید صنعت بوده است.

صندوق بین المللی پول در تحقیق جدیدی رابطه بین بهره وری و فرار مالیاتی را بررسی کرده است. عدم انطباق مالیاتی توسط بنگاه ها در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، نگرانی بخش عمومی را افزایش داده است. تضعیف پویایی درامد مالیاتی تاثیر منفی بر عدالت نظام مالیاتی دارد ضمن اینکه مانعی برای توسعه هم محسوب می شود.

دو محور در رابطه با فرار مالیاتی قابل بررسی است؛ اول اینکه فرار مالیاتی در اقتصادهای فقیر بیشتر است و دوم اینکه فرار مالیاتی در بنگاه هایی که بهره وری کمتری دارند، بیشتر است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی، ایجاد اختلال در رقابت و عدم توسعه یافتگی اقتصاد میشود.

همچنین در پاسخ دهی به این سوال که آیا بهره وری باعث کاهش فرار مالیاتی میشود، مشخص میکند که ارتقاء بهره وری در بنگاه می تواند به کاهش فرار مالیاتی کمک کند.

سلطه کرونا بر دروازه‌های تجاری
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید