جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور منتشر شد

جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور منتشر شد 700 260 poweruser

جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور منتشر شد

جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور منتشر شد

پس از تقدیم به مجلس

جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان و شامل بودجه عمومی، منابع عمومی، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتقاعی است.

لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور که توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در بخش ماده واحده بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی ۵۶۳.۸۲۹ میلیارد تومان، منابع عمومی ۴۸۴.۵۹۶ میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است. براین اساس، بودجه شرکتهای دولتی(۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان) حدود ۳.۵ برابر بودجه دولت (منابع عمومی-۴۸۴.۵ هزار میلیارد تومان ) است.

درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد. درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نیز ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

دولت برای سال آینده پیش بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. همچنین منابع حاصل از صندوق توسعه ملی که ناشی از کاهش سهم ۳۶ درصد به ۲۰ درصد است بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه در بودجه تعیین شده است.

متن کامل لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به‌شرح زیر است:
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره یک: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
پیوست شماره سه: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد تجاری – ﺻﻨﻌﺘﯽ 
پیوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد 
پیوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد 
گزارش بودجه استان‌ها 

منابع تکمیلی و مرتبط

برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه عمومی 
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (به انضمام پیوست ها)
برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (جلد اول)
برنامه عملیاتی دوسالانه دولت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (جلد دوم)
خلاصه گزارش عملکرد  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ 
گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷، جلد اول: حوزه فرابخشی
گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷، جلد دوم: حوزه بخشی (۱)
گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷، جلد سوم: حوزه بخشی (۲)
برنامه عمرانی دولت با رویکرد توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در سال ۱۳۹۹ 
گزارش برنامه تولید و اشتغال  (برپایه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)

ممنوعیت نقل‌ و‌ انتقال کارت بازرگانی در دفاتر اسناد رسمی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید