ضوابط جدید گمرک برای تسهیل واردات کالا و مقابله با تحریم

ضوابط جدید گمرک برای تسهیل واردات کالا و مقابله با تحریم 700 260 poweruser

ضوابط جدید گمرک برای تسهیل واردات کالا و مقابله با تحریم

ضوابط جدید گمرک برای تسهیل واردات کالا و مقابله با تحریم

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، ضوابط جدید برای تسهیل واردات کالا و مقابله با تحریم را ابلاغ کرد

مهرداد جمال ارونقی در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی، ضوابط جدیدی برای تسهیل واردات کالا اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: وفق مفاد ماده ۱۲ قانون امور گمرکی «به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.» همچنین وفق ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و در اجرای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، وزارتخانه ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند نسبت به تنظیم مدت بازدید، نمونه گیری و پاسخگویی خود به طور کامل بر اساس نظر گمرک و ارائه اسناد، مدارک، گواهی ها و مجوزهای مرتبط به گمرک به صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین می نماید اقدام نمایند.

نظر بر اینکه بر اساس مفاد قانونی و مقرراتی فوق و مصوبات ابلاغی به این سازمان در راستای مقابله با تحریم و تسهیل واردات کالا، کلیه دستگاه های استعلام شونده و یا صادرکننده مجوزهای فنی، ایمنی، بهدشتی و قرنطینه ای برای ترخیص کالا از گمرکات کشور، از جمله وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست و سایر مراجع ذیربط مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعلام به گمرک ایران از طریق کارتابل متولی صدور مجوز، ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری می باشند. دستور فرمایید صدور مجوزهای قانونی در اثنای انجام تشریفات گمرکی مورد توجه دقیق کارشناسان محترم گمرک مزبور قرار گرفته و در صورت صدور مجوزهای اشاره شده خارج از مهلت مقرر تکلیف شده، ضمن پیگیری موضوع از دستگاه مربوطه، مراتب را مستندا با ذکر مشخصات اظهارنامه و مدت زمان صدور مجوز قانونی و سایر موارد مرتبط، به این حوزه معاونت منعکس تا پیگیری های لازم در این خصوص صورت پذیرد.

ضوابط جدید گمرک برای تسهیل واردات کالا و مقابله با تحریم

باید ساز و کار تهاتر برای تجارت مهیا شود
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید