برنامه دوره های آموزشی دی ماه منتشر شد

برنامه دوره های آموزشی دی ماه منتشر شد 700 260 poweruser

برنامه دوره های آموزشی دی ماه منتشر شد

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی دوره های آموزشی خود را زیر نظر سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در فضایی کارشناسی شده برگزار می نماید.

شایان ذکر است انجمن دوره های آموزشی تخصصی نیز برگزار می نمایند که مسئولین فنی و نیز مدیران شرکت های واردکننده می توانند در این کارگاه های آموزشی شرکت نمایند.

برنامه دوره های آموزشی دی ماه منتشر شد

کارنامه صنعت غذا در آخر پاییز
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید