آینده کسب و کار در خاورمیانه ؛ نیمه پر یا خالی لیوان

آینده کسب و کار در خاورمیانه ؛ نیمه پر یا خالی لیوان 700 260 poweruser

آینده کسب و کار در خاورمیانه ؛ نیمه پر یا خالی لیوان

آینده کسب و کار در خاورمیانه ؛ نیمه پر یا خالی لیوان

مؤسسه مک‏کینزی در دسامبر ۲۰۱۹ تحت عنوان “آینده کسب‏وکار در خاورمیانه” که به بررسی فرصت‏ها و چالش‏های کسب‏ وکار در منطقه خاورمیانه پرداخته است

بر اساس مطلب منتشر شده توسط مؤسسه مک‏کینزی در دسامبر ۲۰۱۹ تحت عنوان “آینده کسب‏وکار در خاورمیانه” که به بررسی فرصت‏ها و چالش‏های کسب‏ وکار در منطقه خاورمیانه پرداخته است، خاورمیانه به‏ طور توامان با چالش‎‏های ساختاری و فرصت‏های بزرگی مواجه است.

به عنوان مثال؛ یکی از چالش‏های بزرگ خاورمیانه، نرخ بالای بیکاری (حدود ۴ برابر میانگین جهانی) منطقه است که البته در عین حال می‏ تواند به یک فرصت بزرگ تبدیل شود. منطقه خاورمیانه به دلایل مختلفی دارای ساختاری پیچیده است و به همین دلیل به ازای هر کشور و حتی به ازای هر شهر در این منطقه می ‏بایست استراتژی‏ های متفاوتی اتخاذ گردد. این استراتژی ها متناسب با اینکه نیمه پر لیوان در منطقه مورد توجه قرار گیرد یا نیمه خالی بیشتر دیده شود، متفاوت خواهد بود.

در ادامه به بررسی نکات مهم این گزارش پرداخته می ‏شود.

جزر و مد صنعت غذا و کشاورزی در ۲۰۲۰
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید