رویداد مشاوره به کسب و کار

رویداد مشاوره به کسب و کار 700 260 poweruser

رویداد مشاوره به کسب و کار

رویداد مشاوره به کسب و کار

بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی بنگاه ها در سال آینده

شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران براساس شواهد موجود مستند به بازخورهای ۱۸ تشکل زیرمجموعه خود، بر این باور است که یکی از مهم ترین راه کارهای غلبه بر چالش های مذکور و عبور سلامت بنگاه ها از این مسیر پر پیچ و خم ،ترویج و توسعه به کارگیری دانش روز مدیریت و استفاده از تجارب مشاوران کارآزموده و متخصص، برای حل مسئله و طرح ریزی راه حل های خلاقانه متناسب با هر چالش است که متأسفانه مدیران بنگاه های اقتصادی ما توجه کمتری به آن دارند.

لذا به منظور ترویج فرهنگ استفاده از مشاوران زبده و کارآزموده در مسیر توسعه روش های علمی اداره سازمانها و همچنین کمک به رفع بعضی از دغدغه های عمومی صاحبان کسب و کار در اداره بنگاه های مربوطه در حال حاظر، این شبکه طرحی را با نام رویداد مشاوره کسب وکار “consultant to Business event” با مخفف رویدادC2B طرحریزی نموده تا با محوریت اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همکاری شبکه و تشکل های عضو آن به اجراء گزارده شود.

هدف کلی این طرح برگزاری رویدادی است نیم روزه که در آن مشاورین زبده کشور در حوزه های مختلف، ضمن برگزاری پانل های تخصصی مشاوره و ارائهرویداد مشاوره به کسب و کار
بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی بنگاه ها در سال آینده

شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران براساس شواهد موجود مستند به بازخورهای ۱۸ تشکل زیرمجموعه خود، بر این باور است که یکی از مهم ترین راه کارهای غلبه بر چالش های مذکور و عبور سلامت بنگاه ها از این مسیر پر پیچ و خم ،ترویج و توسعه به کارگیری دانش روز مدیریت و استفاده از تجارب مشاوران کارآزموده و متخصص، برای حل مسئله و طرح ریزی راه حل های خلاقانه متناسب با هر چالش است که متأسفانه مدیران بنگاه های اقتصادی ما توجه کمتری به آن دارند.

لذا به منظور ترویج فرهنگ استفاده از مشاوران زبده و کارآزموده در مسیر توسعه روش های علمی اداره سازمانها و همچنین کمک به رفع بعضی از دغدغه های عمومی صاحبان کسب و کار در اداره بنگاه های مربوطه در حال حاظر، این شبکه طرحی را با نام رویداد مشاوره کسب وکار “consultant to Business event” با مخفف رویدادC2B طرحریزی نموده تا با محوریت اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همکاری شبکه و تشکل های عضو آن به اجراء گزارده شود.

هدف کلی این طرح برگزاری رویدادی است نیم روزه که در آن مشاورین زبده کشور در حوزه های مختلف، ضمن برگزاری پانل های تخصصی مشاوره و ارائه پیشنهادات عمومی برای بنگاه ها متناسب با شرایط فعلی،در میزهای تخصصی به مشاوره اختصاصی رایگان برای بنگاه ها خواهند پرداخت. پیشنهادات عمومی برای بنگاه ها متناسب با شرایط فعلی،در میزهای تخصصی به مشاوره اختصاصی رایگان برای بنگاه ها خواهند پرداخت.

فراخوان اتاق ایران برای شرکت در نشست سالانه CACCI
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید