ابهام زدایی از شرایط اجرای بسته تشویقی واردات مواد اولیه و واسطه ای

ابهام زدایی از شرایط اجرای بسته تشویقی واردات مواد اولیه و واسطه ای 150 150
نامه شافعی ریاست اتاق ايران به رئیس جمهور و ارایه مشکلات صادر كنندگان + دستور رییس جمهور به همتی رئیس کل بانک مرکزی در هامش نامه شافعی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید