تعداد تازه‌واردها به عرصه تجارت خارجی اعلام شد

تعداد تازه‌واردها به عرصه تجارت خارجی اعلام شد 700 260 poweruser

تعداد تازه‌واردها به عرصه تجارت خارجی اعلام شد

تعداد تازه‌واردها به عرصه تجارت خارجی اعلام شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش ۹ ماهه منتهی به آذر امسال از میزان صدور کارت بازرگانی طی ۹ ماهه امسال رونمایی کرد

تعداد تازه‌واردها به عرصه تجارت خارجی اعلام شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش ۹ ماهه منتهی به آذر امسال از میزان صدور کارت بازرگانی طی ۹ ماهه امسال رونمایی کرد. همچنین آمار تمدید کارت‌های بازرگانی طی این مدت زمان نیز بخش دیگری از گزارش وزارت صمت را به خود اختصاص داد. این گزارش نشان می‌دهد صدور کارت بازرگانی در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳ درصدی و تمدید کارت بازرگانی نیز در همین بازه زمانی رشد نزدیک به ۸ درصدی داشته است.

شعاع جغرافیایی تجار جدید
بیشترین کارت‌های صادر شده و تمدید شده نیز توسط ۵ اتاق بزرگ کشور صورت گرفته است. اتاق‌های بازرگانی تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز در صدور کارت بازرگانی پیشرو هستند؛ بنابراین تمرکز تجار جدید در این ۵ اتاق خواهد بود. در تمدید کارت بازرگانی نیز همین ترکیب با جابه‌جایی اتاق مشهد و اصفهان، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند.

کارت‌های صادر شده
بر اساس این گزارش در پاییز امسال ۲۰۳۲ فقره کارت بازرگانی از سوی ۳۴ اتاق بازرگانی سراسر کشور صادر شده است. این درحالی است که در تابستان امسال ۲۰۳۰ فقره کارت بازرگانی صادر شده بود. بنابراین صدور کارت بازرگانی در پاییز امسال با یک درصد رشد، نسبت به تابستان روبه‌رو بوده‌ایم. از ۲۰۳۲ فقره کارت صادر شده در پاییز، ۷۲۰ کارت در مهرماه، ۶۶۴ کارت در آبان و ۶۴۸ کارت در آذرماه صادر شده است.

در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نیز در مجموع ۵۵۹۰ کارت بازرگانی توسط ۳۴ اتاق سراسر کشور صادر شده است که با ۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است. در ۹ ماهه منتهی آذرماه ۹۷ تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده ۵۴۲۶ فقره بوده است. از میان ۳۴ اتاق بازرگانی، صدور کارت بازرگانی در ۱۵ اتاق، نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

در عین حال در این ۹ ماهه، ۵ اتاق بازرگانی بیشترین تعداد صدور کارت را به خود اختصاص داده‌اند که به ترتیب عبارتند از اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی مشهد، اتاق بازرگانی اصفهان، اتاق بازرگانی تبریز و اتاق بازرگانی شیراز.

اتاق بازرگانی تهران در ۹ ماهه منتهی به آذر امسال توانسته ۱۹۲۳ فقره کارت صادر کند. حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۱۳ فقره کارت بازرگانی توسط این اتاق صادر شده بود. بنابراین صدور کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی تهران با رشد ۳/ ۱۲ درصدی روبه‌رو بوده است.

اتاق بازرگانی مشهد نیز طی مدت زمان مذکور (۹ ماهه سال ۹۸) ۴۷۴ فقره کارت بازرگانی صادر کرده است. حال آنکه در ۹ ماهه منتهی به آذر سال گذشته، ۳۹۲ فقره کارت بازرگانی از سوی این اتاق صادر شده بود. از این رو شاهد رشد نزدیک به ۲۱ درصدی صدور کارت بازرگانی توسط این اتاق هستیم. اتاق بازرگانی اصفهان با صدور ۳۴۲ فقره کارت بازرگانی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال در رده سوم قرار گرفته است. البته صدور کارت بازرگانی از سوی این اتاق با کاهش نزدیک به ۱۶ درصدی روبه‌رو بوده است چراکه در ۹ ماهه منتهی به آذر سال گذشته ۴۰۶ فقره کارت از سوی این اتاق بازرگانی صادر شده بود.

چهارمین اتاق بازرگانی که بیشترین کارت را از ابتدای امسال تا پایان پاییز صادر کرده، اتاق بازرگانی تبریز است. براساس آمار منتشر شده ۲۷۱ فقره کارت بازرگانی طی مدت زمان مذکور از سوی این اتاق صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد نزدیک به ۱۳ درصدی روبه‌رو بوده است. اتاق بازرگانی تبریز در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته ۲۴۰ فقره کارت بازرگانی صادر کرده بود.

ثبت سفارش کالاهای مشابه تولید داخل، ممنوع می‌شود
مطالب مشابه

اتاق بازرگانی شیراز نیز در ۹ ماه منتهی به آذر امسال ۱۷۶ فقره کارت بازرگانی صادر کرده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۱ فقره کارت بازرگانی از سوی این اتاق صادر شده بود. بنابراین میزان صدور کارت بازرگانی در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت بیش از ۲۰ درصدی روبه‌رو بوده است.

تمدید کارت بازرگانی
در بخشی دیگر از آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت به تمدید کارت بازرگانی پرداخته شده است. این آمار نشان می‌دهد تمدید کارت‌های بازرگانی در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان رشد بیش از ۱۳ درصدی داشته است. به عبارتی در فصل تابستان تعداد کارت‌های تمدید شده ۴۸۸۴ فقره بوده و در پاییز به ۵۵۳۵ فقره رسیده است.

در عین حال آمار منتشر شده از کارت‌های تمدیدشده از ابتدای امسال تا انتهای آذرماه نیز حکایت از آن دارد که در این ۹ ماه ۱۴ هزار و ۶۱۷ فقره کارت بازرگانی در اتاق‌های سراسر کشور تمدید شده است. حال آنکه در مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۳ هزار و ۵۴۳ فقره کارت بازرگانی تمدید شده بود که نشان می‌دهد تمدید کارت‌ها ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد نزدیک به ۸ درصدی روبه‌رو بوده است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد تمدید کارت‌های بازرگانی در ۱۶ اتاق، روندی کاهشی را طی کرده است.

اما بیشترین کارت‌های بازرگانی توسط ۵ اتاق بازرگانی تمدید شده که عبارتند از: اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی اصفهان، اتاق بازرگانی مشهد، اتاق بازرگانی تبریز و اتاق بازرگانی شیراز.

در ۹ ماه منتهی به آذر امسال، اتاق بازرگانی تهران تمدید ۷۳۲۹ فقره کارت بازرگانی را در کارنامه عملکرد خود به ثبت رسانده است. این درحالی است که در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته ۶۴۰۲ فقره کارت بازرگانی از سوی این اتاق تمدید شده بود. بنابراین ۵/ ۱۴ درصد رشد تمدید کارت بازرگانی در این اتاق رقم خورده است. اتاق بازرگانی اصفهان نیز از ابتدای امسال تا انتهای آذرماه موفق به تمدید ۶۷۵ فقره کارت بازرگانی شده است. اما تمدید کارت‌های بازرگانی در این اتاق نسبت به مدت مشابه سال قبل روند کاهشی را طی کرده است. براساس آمارها، در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۷ تعداد ۶۹۸ فقره کارت تمدید شده بود. بنابراین تمدید کارت‌های بازرگانی در این اتاق، کاهش بیش از ۳ درصدی داشته است.

اتاق بازرگانی مشهد نیز با تمدید ۶۶۳ فقره کارت بازرگانی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال در رده سوم قرار دارد. این اتاق در مدت مشابه سال گذشته ۵۴۵ فقره کارت بازرگانی تمدید کرده بود که با توجه به آمار منتشر شده، شاهد رشد نزدیک به ۲۲ درصدی تمدید کارت بازرگانی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال هستیم. اتاق بازرگانی تبریز هم در این مدت زمان ۶۰۶ فقره کارت بازرگانی را تمدید کرده است. حال آنکه در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته ۵۳۲ فقره کارت بازرگانی تمدید شده است. از این رو تمدید کارت بازرگانی در این مدت زمان رشد نزدیک به ۱۴ درصدی را تجربه کرده است.

اتاق بازرگانی شیراز نیز از ابتدای امسال تا انتهای آذرماه ۴۷۹ فقره کارت بازرگانی تمدید کرده است. این اتاق بازرگانی در مدت مشابه سال گذشته ۴۵۹ فقره کارت بازرگانی تمدید کرده بود. با توجه به آمارهای منتشر شده، تمدید کارت‌ها در این اتاق نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴/ ۴ درصدی داشته است.

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید