نحوه واکنش سریع کسب و کارها نسبت به همه گیری جهانی COVID-19

نحوه واکنش سریع کسب و کارها نسبت به همه گیری جهانی COVID-19 700 260 poweruser

نحوه واکنش سریع کسب و کارها نسبت به همه گیری جهانی COVID-19

به دنبال همه گیری جهانی COVID-19، با توجه به اینکه مشاغل در حال رویارویی با چالش های اساسی هستند، موسسه کرنی در مارس ۲۰۲۰، برنامه مشخصی را برای کسب و کارهای جهان به منظور واکنش سریع در این شرایط ارائه کرده است.

در این برنامه ارکان اصلی کسب و کار به صورت همزمان عمل می کنند و برای هر یک از مراحل زنجیره ارزش، سناریوهایی ترسیم و اقدامات کلیدی در مراحل برنامه ریزی، تامین منابع، تولید و ارسال و تحویل محصول مشخص شده است. در ادامه به مهم ترین نکات این برنامه اشاره می شود.

COVID-19

نشست مشترک با رئیس فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید