هزینه های داوری و میانجیگری تا ۳۰ درصد تخفیف

هزینه های داوری و میانجیگری تا ۳۰ درصد تخفیف 700 260 poweruser

هزینه های داوری و میانجیگری تا ۳۰ درصد تخفیف

هزینه های داوری و میانجیگری تا 30 درصد تخفیف

قابل توجه دارندگان کارت های بازرگانی

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به دارندگان کارت های بازرگانی، در هزینه های داوری و میانجیگری تا ۳۰ درصد تخفیف اعمال می نماید.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به دارندگان کارت‌های بازرگانی و به منظور تشویق و ترویج استفاده از خدمات داوری و میانجیگری، در هزینه‌های داوری تا ۳۰ درصد تخفیف اعمال می‌نماید. این موضوع با پیشنهاد دبیرکل مرکز داوری، در آخرین جلسه هیات مدیره مرکز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ به تصویب رسیده است. افزون بر این، به موجب تفاهم نامه هایی که تشکل‌های بازرگانی یا صادراتی یا تولیدی و اتاق‌های مشترک با مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران منعقد کرده اند، در صورتی که دعاوی و اختلافات اعضای آنها به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع شود در هزینه‌های داوری از تخفیفاتی بهره مند می‌شوند. بهره مندی از این تخفیف‌ها منوط به ارائه کارت بازرگانی معتبر از اتاق مربوطه می‌باشد.

رایزنی نمایندگان بخش خصوصی و حاکمیت برای حل مشکلات بنیادی اقتصادی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید