ابلاغ موعدهای جدید تسلیم اظهارنامه مالیاتی تحت تاثیر کرونا

ابلاغ موعدهای جدید تسلیم اظهارنامه مالیاتی تحت تاثیر کرونا 700 260 poweruser

ابلاغ موعدهای جدید تسلیم اظهارنامه مالیاتی تحت تاثیر کرونا

ابلاغ موعدهای جدید تسلیم اظهارنامه مالیاتی تحت تاثیر کرونا

رئیس سازمان امور مالیاتی در اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد موعدهای مقرر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۵ بند جدید را ابلاغ کرد.

پارسا در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا را در مورد موعدهای مقرر قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: موعدهای مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی که مهلت انقضای آن از یک اردیبهشت ۹۹ تا ۳۱ تیر ماه ۹۹ بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۹۹ تمدید می‌شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب است.

در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

ابلاغ موعدهای جدید تسلیم اظهارنامه مالیاتی تحت تاثیر کرونا

۱٫ موعدهای تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶، ۸۰، ۱۰۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی یک اردیبهشت ۹۹ لغایت ۳۱ تیر ۹۹ است، به مدت دو ماه اضافه می‌شود. ضمناً در رابطه با ماده ۸۸ قانون یاد شده تمدید مهلت مذکور صرفاً در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه است.

۲٫ موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول (بهار) سال ۹۹ و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ ۱۵ شهریور ۹۹ تعیین می‌شود.

۳٫ پرونده‌هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل یک اردیبهشت ۹۹ لغایت ۳۱ تیر ۹۹ منقضی می‌شود، دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می‌شود.

۴٫ پرونده‌هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان اضافه شده است، مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می‌شود.

۵٫ مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۹۹ حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹ تعیین و مهلت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه است.

آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید