۲۰ پیشنهاد عملیاتی برای رفع رسوب کالا

۲۰ پیشنهاد عملیاتی برای رفع رسوب کالا 700 260 poweruser

۲۰ پیشنهاد عملیاتی برای رفع رسوب کالا

۲۰ پیشنهاد عملیاتی برای رفع رسوب کالا

از تشکیل کمیته ترخیص تا پیاده‌سازی کامل مقررات متروکه

معاون‌فنی گمرک ۲۰ پیشنهاد عملیاتی و قانونی برای رفع چالش رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور ارائه کرده است.

مهرداد جمال ارونقی معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه با مدیرکل پیشگیری امنیتی و انتظامی قوه قضاییه پیشنهاداتی را در راستای رفع مشکلات مربوط به دپو، ایستایی و رسوب احتمالی کالاهای وارده به قلمرو سیاسی کشور مطرح کرده است. این مشکلات در حوزه‌هایی نظیر بنادر، مناطق آزاد تجاری‏‏- صنعتی و ویژۀ اقتصادی و اماکن گمرکی ، با توجه به موارد معنونه در فوق، پیشنهادات کارشناسی ذیل ارائه می گردد.

باید توجه داشت در صورت تصویب و اقدام درخصوص موارد پیشنهادی، موضوع انباشت یا رسوب کالاها در بنادر، مناطق ویژه و آزاد، همچنین گمرکات کشور، به حداقل خواهد رسید. با عنایت به اینکه پیشنهادات ارائه شده ناظر بر آینده می باشد، جهت تعیین تکلیف موارد قبل و حال حاضر نیز پیشنهادات لازم ارائه گردیده است:

در این مجموعه پیشنهادات به مواردی مثل تشکیل کمیته ویژه ترخیص کالا به ریاست وزیر اقتصاد، تامین ارز فوری کالاهای اساسی و یا تعیین سقف زمانی برای افتتاح مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی و همچنین متروکه شدن فوری کالاهایی که صاحبان انها برای ترخیص به گمرک مراجعه نمی‌کند، اشاره شده است.

در انتهای گزارش معاونت فنی گمرک آمده،‌ امید است با توجه به پیشنهادات ارائه شده و برنامه ریزی های لازم از سوی مراجع ذیربط و ذی‌صلاح، فرآیند خروج کالاها علیالخصوص کالاهای اساسی، ضروری، سرمایه ای و مورد نیاز واحدهای تولیدی از بنادر ، مناطق ویژه ، آزاد و گمرکات کشور، بیش از پیش سرعت گرفته، از حجم انباشت کالاها در این اماکن کاسته شده و در هزینههای مربوط به صاحبان کالا و به تبع آن مردم، به عنوان مصرف کنندۀنهایی، صرفه‌جویی شود.

تعیین تکلیف پرونده‌های بیش‌بود ارزش کالاهای وارداتی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید