تصمیمات جدید دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه

تصمیمات جدید دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه 700 260 poweruser

تصمیمات جدید دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه

تصمیمات جدید دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه

بنا بر تصمیم ستاد اقتصادی دولت ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه، اجزا و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹ باشند، با ارز متقاضی امکان‌پذیر شد.

از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شد

بنا بر تصمیم ستاد اقتصادی دولت ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه ، اجزا و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹ باشند، با ارز متقاضی امکان‌پذیر شد.

آخرین تصمیمات مربوط به ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه که نتیجه جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز سه‌شنبه گذشته، ۲۴ تیرماه است، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به امضای رئیس‌جمهور رسیده ‌است، «ترخیص کالاهای اساسی وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹ باشند، به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است».

بر اساس این بند از مصوبه فوق، «بانک مرکزی موظف است نسبت به تعهد تامین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالاهای اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص، ظرف سه ماه آینده، اقدام کند».

تصمیمات جدید دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیهطبق بند (۲) این مصوبه، «ترخیص مواد اولیه، اجزا و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹ باشند، به صورت با منشاء ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است».

در بند دیگر دستورالعمل جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آمده است: «فهرست این کالاها همراه با مشخصات متقاضیان، فورا، توسط سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود تا با تشخیص و اولویت‌بندی این وزارت، ظرف حداکثر دو روز، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک مرکزی و گمرک منعکس شود تا به فوریت نسبت به رفع تعهد ارزی و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند».

همچنین در این مصوبه بر پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید شده و آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده و ساز و کارهای لازم را برای استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی لازم، طراحی و عملیاتی کرده و با بررسی فهرست صادرکنندگان عمده که ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصاد کشور برنگردانده‌اند، پیشنهادهای لازم و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف مدت دو هفته آینده به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند».

محک حرفه‌ای اتهامات ارزی با بررسی سه معاون پیشین بانک مرکزی
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید