اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی

اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی 964 590 poweruser

اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی

با توجه به مفاد ماده ۴۵ قانون امور گمرکی  در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهار کننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.

 در راستای اجرای صحیح ماده ۴۵ قانونی مذکور ، و در صورت وجود اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی ،صاحبان کالا در اظهارنامه های واردات قطعی می توانند مبلغ مابه التفاوت حقوق ورودی را بصورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص نمایند. بعضاً مشاهده می شود این روند در بعضی ازگمرکات اجرایی کشور صرفاً با صدور و اخذ شناسه پرداخت بصورت قطعی و الزام به اصلاح اظهارنامه در سرویس تجاری صورت پذیرفته که با نص قانون مارالذکر مغایر می باشد.

اتاق تهران صدای بخش خصوصی است
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید