متن مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده 480 331 poweruser

متن مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده

ارائه متن مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان

حضرت حجت السلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۱۴۱۸/۱۶۴۲۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

تشکیل کمیته اقدام صادراتی و ایفای کامل تعهد ارزی ۱۳۰۰ صادرکننده
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید