تعرفه قهوه بو داده

تعرفه قهوه بو داده 800 450 poweruser

تعرفه قهوه بود داده و کافئین نگرفته

با توجه به اسناد و مدارک بارگذاری شده در سامانه جامع امور گمرکی و مستندات ارائه شده و همچنین گواهی تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارد به شماره ۶۸۲۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ کالا قهوه بو داده و کافئین نگرفته، به عنوان فرآورده بر اساس عصاره، اسانس یا تغلیظ شده قهوه نمی باشد و در بسته بندی ۲۵ کیلوگرمی و بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۹ است .

اخبار اقتصادی از کشورهای جهان در آخرین هفته شهریور 1398
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید