ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 400 267 poweruser

ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

عطف به نامه شماره ۵۱۴۱۸/۱۶۴۲۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود. ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر ده فصل و ۵۸ ماده با تصویب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ و با تایید شورای محترم نگهبان، به ریاست جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت.

جدول تغییرات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس بند های اصلاحی، فصل ، شماره ماده، عنوان فصل قانون، موضوع قانون قدیم (حذفیات) و قانون جدید (اضافات) تدوین شده است.

پشت پرده رسوب کالاها در گمرک چیست؟
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید