فایل PDF کتاب ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۰

فایل PDF کتاب ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۰ 560 589 poweruser
کتاب ایفای تعهدات ارزی در سال 1400

شرحی بر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی

در این کتاب اطلاعات مورد نیاز از جمله آخرین دستورالعمل های مرتبط با گروه کالایی و شیوه های بازگشت ارز ، توضیحاتی در خصوص سامانه نیما و دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات ( گواهی صادرات خدمات ) موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای صادرکنندگان ارائه شده است.

نگرانی اول اهالی کسب‌وکار
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید