نحوه اقدام برای اظهار کالای وارداتی

نحوه اقدام برای اظهار کالای وارداتی 554 522 poweruser

نحوه اقدام برای اظهار کالای وارداتی

موافقت کارگروه ماده ١٢ قانون ساماندهی مبادلات مرزی در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با انجام تشریفات واردات از محل مصوبه یادشده از طریق گمرکات تعیین شده

دارندگان کارت بازرگانی از واگذاری کارت خود به غیر خودداری کنند
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید