پهلوگیری ۵ فروند کشتی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰

پهلوگیری ۵ فروند کشتی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ 800 557 poweruser

پهلوگیری ۵ فروند کشتی تا پایان مرداد ماه/ تخلیه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی

پهلوگیری ۵ فروند کشتی تا پایان مرداد ماه1400

محمدی کرجی ران، مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در خصوص تخلیه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی گفت :

️پهلوگیری ۵ فروند کشتی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ به میزان ۲۵۵ هزار و ۸۰۰ تن  دربندر شهید رجایی صورت می پذیرد.

با پهلو گیری ۲۵ فروند کشتی طی مدت یاد شده بیش از یک میلیون و ۱۰۷ هزار تن انواع کالا‌های اساسی در بندر شهید رجایی تخلیه شده است.

️تخلیه این میزان کالای اساسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۱۴ درصدی برخوردار بوده است.

فائو : زنگ خطر غذایی در ۴۱ کشور جهان
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید