تمدید مهلت ایفای تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ تا پایان مرداد ماه سال جاری

تمدید مهلت ایفای تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ تا پایان مرداد ماه سال جاری 763 1080 poweruser

تمدید مهلت ایفای تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ تا پایان مرداد ماه سال جاری

با عنایت به درخواست مکرر صادرکنندگان در خصوص افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از یک سو و همچنین ضرورت مساعدت به جامعه صادرکنندگان در جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی از سوی دیگر، بر اساس موافقت کمیته اقدام ارزی مهلت ایفای تعهدات ارزی، صادرات سال ۹۸ تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید گردید.

تمدید مهلت ایفای تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ تا پایان مرداد ماه 1400
همکاری بخش‌خصوصی و دولت برای بازنگری در کتاب مقررات صادرات‌ و‌ واردات 98
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید