بر اساس قانون مسئول ارائه آمار تجارت خارجی گمرک است

بر اساس قانون مسئول ارائه آمار تجارت خارجی گمرک است 799 499 poweruser

بر اساس قانون مسئول ارائه آمار تجارت خارجی گمرک است

بر اساس قانون مسئول ارائه آمار تجارت خارجی گمرک است

شکسته شدن رکورد ترانزیت عبوری از کشور در تیرماه

سخنگوی گمرک گفت : از مجموع تجارت پنجاه میلیون و ۸۴۱تنی به ارزش ۲۸میلیارد و ۹۱۴میلیون دلاری کشوردر چهار ماه نخست امسال ۱۲میلیون و ۴۶۲هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۱۲ میلیون دلار مربوط به تیر ماه بوده است که نسبت به تیرماه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۰ درصد و از لحاظ ارزش ۳۹درصد رشد داشته است.

سید روح اله لطیفی ، سخنگوی گمرک اظهار داشت: آمارتجارت کشور(سرجمع صادرات و واردات) در تیرماه از لحاظ وزنی ۱۲میلیون و ۴۶۲ هزار تن به ارزش ۸میلیارد و ۱۲ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (۳۱روز)، هشت میلیون و ۳۶۴هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به صادرات کشور در تیرماه سال ۹۹ از لحاظ وزنی بدون تغییر و از لحاظ ارزش ۵۳ درصد رشد داشته است.

وی در واکنش به ارائه آمارهای تجارت خارجی توسط بانک مرکزی گفت: بر اساس بند “خ” ماده سه قانون امور گمرکی، مسئول ارائه آمار رسمی تجارت خارجی گمرک است، بنابراین همانطور که پیشتر نسبت به آمارهای این حوزه بیان شد، بهتر است بانک مرکزی در حوزه وظایف خود تمرکز کند و در صورت نیاز به اعلام آمار تجارت خارجی به آمار گمرک استناد کند تا مشکلی پیش نیاید.

لطیفی در خصوص مقاصد کالاهای ایرانی افزود: چین با دو میلیون و ۷۸۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار ، عراق با یک میلیون و ۳۳۱ هزار تن به ارزش ۴۷۳میلیون دلار، امارات با ۸۴۳هزار تن به ارزش ۳۵۲میلیون دلار، ترکیه با ۳۵۰ هزار تن به ارزش ۳۲۸میلیون دلار و افغانستان با ۴۱۵هزار تن به ارزش ۲۵۸میلیون دلار پنج مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی در تیرماه بودند. وی افزود: چین در این ماه نسبت به تیر۹۹ ،۱۹درصد ازلحاظ وزنی و ۹۴درصد از لحاظ ارزش کالای بیشتریاز ایران خریداری کرده است، عراق کاهش هشت درصدی در وزن و دو درصدی در ارزش را در خرید کالای ایرانی نسبت به تیرماه ۹۹را تجربه کرده، امارات در وزن کاهش ۳۱ درصدی و درارزش افزایش ۳۹ درصدی داشته ، ترکیه افزایش هشت درصدی در وزن و ۱۱۰درصدی درارزش کالای خریداری شده از ایران را نسبت به تیرماه ۹۹ تجربه کرده و نهایتا افغانستان با وجود کاهش ۳۷درصدی در وزن کالاهای ایرانی ۱۸ درصد ارزش کالاها نسبت به تیرماه سال ۹۹ بیشتر بوده است .

لطیفی یاداور شد : آمار اعلام شده در بالا صرفا مربوط به تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با تیر سال۹۹بوده درصورتیکه بخواهیم روند تغییرات در صادرات ۴ماهه را بررسی کنیم چین ۱۵ درصد در وزن و ۷۸ درصد در ارزش،عراق ۷۰ درصد در وزن و ۴۳ درصد در ارزش، امارات منفی هفت درصد در وزن و مثبت ۳۳درصد در ارزش، ترکیه ۱۶درصد در وزن و ۱۲۲ درصد در ارزش و افغانستان منفی ۱۵ درصد در وزن و مثبت دو درصد در ارزش را نسبت به ۴ماهه نخست سال قبل تجربه کرده است.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات دریک ماهه تیر گفت: در۳۱ روز تیرماه امسال چهارمیلیون و ۹۸ هزارتن کالا به ارزش چهارمیلیارد و ۳۶۳میلیون دلار وارد کشور شد که نسبت به واردات در تیرماه سال ۹۹ از لحاظ وزن ۴۱درصد و از لحاظ ارزش ۲۹درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص کشورهای مبدا خرید کالاهای وارداتی کشورمان گفت: امارات با یک میلیون و ۵۵۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون دلار ۳۷۱درصد رشد در وزن و ۹۰ درصد رشد درارزش را نسبت به تیرماه سال گذشته داشته است ، چین با ۳۳۳هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۶میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴ درصدی در وزن و ۲۳درصدی در ارزش داشته است ، ترکیه با ۴۲۸هزار تن کالا به ارزش ۴۸۷میلیون دلار افزایش ۲۶درصدی در وزن و ۳۰ درصدی در ارزش را تجربه کرده است ، آلمان با ۱۱۲هزار تن کالا به ارزش ۱۴۹ میلیون دلار رشد ۲۸ درصدی در وزن و کاهش چهار درصدی در ارزش داشته وسوییس با ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۱۵۵ میلیون دلار ۱۰۰ برابر وزن بیشتر و ۲۷۸درصد ارزش بیشتر نسبت به تیرماه سال ۹۹، کالا به ایران صادر کردند.

چرخه معیوب نظام توزیع ایران
مطالب مشابه

لطیفی درخصوص ترانزیت کالا از ایران افزود: درتیرماه امسال یک میلیون و ۱۱هزارتن کالا ی خارجی از مسیر ایران عبورکرده است که نسبت به کالای عبوری ازکشورمان درتیرماه ۹۹ که ۶۸۲هزار تن بوده است رشد ۴۸ درصدی داشته است. و این میزان عبورکالا از کشورمان در مدت یک ماه ، طی سه سال گذشته یک رکورد به شمار می آید که امیدواریم با توجه به موقعیت کشورمان و مزیت ترانزیتی ، این رکورد افزایش پیدا کند.

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید