دعوت به مجمع عمومی انجمن

دعوت به مجمع عمومی انجمن 763 1080 poweruser

دعوت به مجمع عمومی به طور فوق العاده

بدینوسیله از اعضاء محترم انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ به صورت آنلاین در برنامه anymeet  برگزار می شود شرکت فرمایید.

دستورات جلسه

1:گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس

۲: تصویب عملکرد هیئت مدیره و تراز منتهی به سال مالی ۱۳۹۹٫۱۲٫۳۰

۳: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

۴: تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه و برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰

۵: انتخاب و تصویب روزنامه کثیر النتشار

۶: بررسی سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن می باشد

کمبود مواد اولیه مانع جهش تولید است
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید