لزوم اخذ کد IRC از وزارت بهداشت

لزوم اخذ کد IRC از وزارت بهداشت 1105 1280 poweruser


لزوم اخذ کد IRC از وزارت بهداشت توسط متقاضیان ورود برای پردازش کالاهای مشمول اخذ مجوز وزارت بهداشت

با توجه به مشکلات ایجاد شده برای واحد های تولیدی جهت ترخیص کالاهای ورود موقت که مشمول اخذ مجوز وزارت بهداشت می باشند و نظر به اینکه زیر ساخت های ثبت سیستمی (ثبت سفارش) برای ورود موقت جهت پردازش در حال پیاده سازی می باشد مقتضی است تا زمان اجرایی شدن این امر و به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی به متقاضیان ورد موقت برای پردازش به نحوه مقتضی اطلاع رسانی گردد که قبل از اقدام به ورود موقت نسبت به پیگیری و  مجوز IRC  از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی irc.fda.gov.ir اقدامات لازم را به عمل آورند.

تامین مواد اولیه بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی حوزه مولد کشور است
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید