اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری از سوی مناطق ویژه

اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری از سوی مناطق ویژه 556 572 poweruser

اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری از سوی مناطق ویژه

به پیوست نامه شماره ۰۰/۱۱۴۳۸ /ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ مبنی بر اعتبار پروانه‌های بهره‌برداری صادره از سوی مناطق ویژه اقتصادی ارسال می گردد.

در این خصوص به استحضار می‌رساند مطابق ماده ۷ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، صدور هرگونه مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت در چهارچوب طرح جامع مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه می باشد.

مطالبات انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی از سازمان غذا و دارو
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید