صدور حواله ارزی برای ثبت سفارش

صدور حواله ارزی برای ثبت سفارش 914 1280 poweruser

صدور حواله ارزی برای ثبت سفارش

صدور حواله ارزی برای آن دسته از ثبت سفارش های اعلام شده که ارز آنها از محل منابع ارزی خود یا دیگران تأمین شده باشد در صورت وجود قبض انبار معتبر ، صرفاً با اخذ چک یا سفته معتبر از واردکننده و بدون دریافت وثیقه نقدی جهت تضمین ارائه پروانه گمرکی بلامانع است.

صدور حواله ارزی برای ثبت سفارش ها انجام شده
در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید