ابلاغ ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری

ابلاغ ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری 408 576 poweruser

ابلاغ ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری

تصمیمات جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۰۷/۰۴ /۱۴۰۰ در خصوص ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، به شرح پیوست برای اجرا ابلاغ میگردد.

نظر به ضرورت تسهیل ضوابط تجاری، توسعه و مدیریت تجارت بین المللی و با هدف:
-۱ افزایش درآمدهای ارزی کشور با توسعه صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی
-۲ ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی
-۳ افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه، خاصه همسایگان و در نتیجه ایجاد پیوندهای استراتژیک
-۴ مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید
-۵ تسهیل واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید
برخی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور برای کوتاه مدت نیازمند ارتقاء و به روزرسانی به شرح فایل پیوست می‌باشد.

رشد تجارت خارجی در تیرماه
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید