نحوه پذیرش گواهی بهداشت برای کالاهای وارداتی و فرایند لگالایز

نحوه پذیرش گواهی بهداشت برای کالاهای وارداتی و فرایند لگالایز

نحوه پذیرش گواهی بهداشت برای کالاهای وارداتی و فرایند لگالایز 1240 1754 poweruser

پس از پیگیری مستمر از سوی انجمن درخصوص مشکلات مربوط به لگالایز گواهی بهداشت کالاهای وارداتی و شرایط به وجد آمده ناشی از تحریم، نهایتا مطابق بخشنامه پیوست، تا اطلاع ثانوی، متقاضیان میتوانند، سند گواهی بهداشت ارایه شده را با معرفی نامه از سوی انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی و یا معاونت های غذا و دارو سراسر کشور، برای انجام تصدیق (لگالایز) به اداره مذکور ارایه نمایند.

 

تفاهمنامه همکاری شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق ایران
مطالب مشابه

ارسال پاسخ

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید