خوش آمدید

اهداف و شاخصه های انجمن

اهداف و شاخصه های انجمن 700 260 poweruser

اهداف و شاخصه های انجمن انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی (FBIA) در سال 1393  به منظور گردهم آوردن  واردکنندگان مواد غذائی و آشامیدنی در یک تشکل حرفه ای و بهره گیری از توان و شایستگی های یک مجموعه صنفی کارفرمایی در برآوردن نیازهای اعضاء خود و تقویت قدرت چانه زنی دسته جمعی تأسیس گردید. انجمن…

ادامه مطلب

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید