مستندات

تمدید مجوز آموزشی انجمن واردکنندگان مواد غذایی

تمدید مجوز آموزشی انجمن واردکنندگان مواد غذایی 494 593 poweruser

تمدید مجوز آموزشی انجمن واردکنندگان مواد غذایی مجوز آموزشی انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی تمدید مجوز فعالیت موسسه آموزشی ریاست محترم انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی به استناد دستور العمل اجرایی نحوه بررسی، تایید صلاحیت، تمدید و صدور مجوز فعالیت موسسه آموزشی و با توجه به مستندات و اطلاعات ارائه شده به اداره کل امور…

ادامه مطلب

پروانه ثبت و فعالیت

پروانه ثبت و فعالیت 150 150

پروانه ثبت و فعالیت انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی

ادامه مطلب

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید