صنایع غذایی

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی

تصویب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی

تصویب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی 900 450 poweruser

تصویب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی ️نمایندگان مجلس ماده ۱ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی را تصویب کردند. ️مطابق با این مصوبه، در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۹۱/۱۱/۲۴ و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و…

ادامه مطلب

Please Enter Your Email

    برای ارسال آخرین خبرهای سایت لطفا ایمیل خود را وارد کنید